21 september 2022

Verhoging box 3 tarief

Het belastingtarief in box 3 bedraagt nu nog 31%. Dit tarief wordt met ingang van 2023 verhoogd naar 32%. In 2024 en 2025 wordt het tarief ook telkens verhoogd met 1% naar 34% in 2025. Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt in 2023 verhoogd van € 50.650 naar € 57.000 per belastingplichtige. Voor fiscale partners geldt de dubbele vrijstelling.