21 september 2022

Leegwaarderatio box 3 aangepast

Voor verhuurde woningen mag voor de waardering in box 3 rekening worden gehouden met een zogenoemde leegwaarderatio (dit is een percentage van de WOZ-waarde van een woning). De leegwaarderatio geeft een waardedrukkend effect op de woningen. In het coalitieakkoord was aangekondigd dat deze leegwaarderatio zou worden afgeschaft. Dat is niet het geval. Wel wordt deze aangepast met geactualiseerde percentages. Tijdelijke huurcontracten worden wel uitgesloten en bij verhuur aan gelieerde partijen geldt het hoogste percentage, waardoor daar feitelijk geen beroep meer kan worden gedaan op de leegwaarderatio.