21 september 2022

Verhogen tarief overdrachtsbelasting niet-woningen

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een woning die als hoofdverblijf gaat dienen blijft gehandhaafd op 2%. Voor starters tussen de 18 en 35 jaar geldt dat zij één keer gebruik mogen maken van de startersvrijstelling als zij een woning kopen die minder waard is dan € 400.000. Deze vrijstelling blijft gehandhaafd. De waarde wordt verhoogd naar € 440.000.

Vroeger bedroeg het tarief van de overdrachtsbelasting voor de verkrijging van niet-eigen-woningen nog 6%. Vanaf 2021 is dit percentage verhoogd naar 8%. Nu ligt er het voorstel dit tarief met ingang van 2023 weer te verhogen, nu naar 10,4%. Bent u van plan een pand te kopen die niet als hoofdverblijf (eigen woning) gaat dienen eind dit jaar of begin volgend jaar? Wij adviseren u dit nog in december te doen. Daarmee realiseert u direct een belastingbesparing van 2,4%!