21 september 2022

Vervallen jubelton

De verruimde schenkvrijstelling voor de eigen woning van € 106.671 (cijfers 2022) komt met ingang van 1 januari 2024 te vervallen. Per 1 januari 2023 wordt deze verlaagd tot € 28.947. Wilt u hier nog gebruik van maken? Doe dit dan vóór het einde van dit jaar!