25 november 2020

Verruiming WKR in 2020

De werkkostenregeling kent een zogenaamde vrije ruimte waarbinnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan werknemers kunnen worden gegeven. De vrije ruime bedraagt 1,7% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom en 1,2% (2021: 1,18%) over het meerdere. Als het totale bedrag aan vergoedingen of verstrekkingen hoger is dan de vrije ruimte, dan moet de werkgever over het meerdere een eindheffing van 80% betalen.

In 2020 is de vrije ruimte in verband met de coronacrisis verruimd van 1,7% naar 3%. Maak gebruik van de extra ruimte. Het is mogelijk de werknemers een extra onbelaste vergoeding te geven, maar deze mogelijkheid geldt ook voor de DGA als werknemer. Zonde om dit niet te benutten!