30 maart 2022

10 jaar Koenders Advies

Op 1 april 2012 startte Koenders Advies. Op 1 april 2022 bestaat ons kantoor dus alweer 10 jaar! In deze 10 jaar is er veel gebeurd. Zowel bij Koenders Advies als op fiscaal gebied. Ook bij onze klanten is er veel veranderd de afgelopen 10 jaar.

Op het moment dat je 10 jaar bestaat, denk je toch terug aan hoe het allemaal begon en aan alle klanten die we op fiscaal gebied behulpzaam zijn geweest. Vanaf dag 1 zijn we families behulpzaam met hun fiscale en vermogensplanning. En sommige klanten blijven je dan speciaal bij. Omdat je ze altijd op elk gebied hebt kunnen helpen. Zo is er dat ene familiebedrijf………

Zo’n tien jaar geleden gingen de ouders met hun kinderen het gesprek aan over vermogensoverdracht en mogelijke toetreding in het bedrijf. Het was een goedlopend bedrijf en de ouders wilden op deze manier hun kinderen al gaan laten deelnemen in de resultaten om zo ook in de toekomst belasting te kunnen besparen. Zo gezegd, zo gedaan. We zijn met deze familie het traject van vermogensoverheveling gestart.

Bij een vermogensoverdracht binnen families komt vaak als eerste de bedrijfsopvolgingsregeling om de hoek kijken. Dit is een wettelijke regeling op basis waarvan het mogelijk is onder bepaalde voorwaarden ondernemingsvermogen (nagenoeg) vrij van aanmerkelijk belang heffing en schenk-/erfbelasting over te dragen aan de bedrijfsopvolgers. Deze belastingbesparing kan oplopen tot ruim 40% van de waarde van de onderneming. Een uitermate lucratieve regeling dus! Ook al is de intentie niet direct een daadwerkelijke overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie, dan toch kan onder voorwaarden in specifieke situaties een beroep worden gedaan op deze regeling.

In zo’n traject van vermogensoverdracht in combinatie met de bedrijfsopvolgingsregeling loop je al snel tegen allerlei zaken aan. Wat is nu de waarde van de onderneming? Wordt wel voldaan aan alle voorwaarden? Overleg met de Belastingdienst dus! Na lang onderhandelen komen we eruit, waarde en vergoeding vastgesteld. Op het eerste gezicht lijkt de Belastingdienst er misschien een goede deal uit te hebben gesleept. Maar als het bedrijf later een explosieve waardestijging doormaakt, is het, nu 10 jaar later, onze klant die aan het langste eind trekt.

Bij een bedrijfsoverdracht loop je tegen allerlei zaken aan. Wie wordt bedrijfsopvolger? Wat is de waarde van de onderneming? Hoe regel je het voor kinderen die niet in de zaak betrokken zijn? Wat wil je in het testament opnemen? Hoe zit de structuur in elkaar? Etc. Alles moet in één lijn worden gebracht: ondernemingsstructuur met alle afspraken (bedrijf), de familie, de volgende generatie en in dit kader het testament en de huwelijkse voorwaarden. Doet er zich tussentijds nog iets voor, zoals een echtscheiding of een faillissement, maar ook een wetswijziging? Dan moet iedereen weer terug naar de tekentafel. Dynamische advisering in een dynamische wereld. Het meedenken over deze situaties waarin we alle aspecten van uw totale vermogen en wensen in oog houden, dat is waar wij goed in zijn en onze energie uithalen. Dat een jaarrekening, aangiften, managementrapportages en alle service daaromheen hierbij niet mogen ontbreken, spreekt uiteraard voor zich.

Bij een vermogensoverdracht binnen de familie gaan wij ook mee in de ontwikkeling van de kinderen. In het begin zijn zij vaak nog niet zo betrokken en hebben de ouders de regie. Maar in de loop van de advisering raken de kinderen vaak steeds meer betrokken. Het is leuk om deze ontwikkeling bij hen te zien en hier deel van uit te maken. Zo worden wij ook gevraagd bij het familieberaad aanwezig te zijn.

Denkt u zich in deze klant te herkennen? Het zou zomaar kunnen! Na 10 jaar kunnen wij oprecht zeggen dat wij al heel veel families hebben mogen begeleiden met allemaal steeds hun eigen specifieke vraagstukken. Daarom beschikken wij over een ruime expertise op dit gebied. Deze kennis hebben wij ook aan u te danken!

10 jaar verder

Ons 10-jarig bestaan is een mijlpaal om even bij stil te staan. Maar uiteraard gaan we gewoon door met waar we goed in zijn. U bijstaan met fiscaal, financieel en bedrijfseconomisch advies. We houden hierbij de ontwikkelingen goed in het oog. We verwachten veel veranderingen de komende 10 jaar. De toeslagen zullen op de schop gaan, maar ook box 3. En wat te denken van de ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsopvolgingsregeling? Ook heeft het kabinet te maken met een groot geldtekort. Reden waarom nu allerlei proefballonnetjes worden opgelaten voor fiscale wijzigingen. Veel onrust in de boxen dus! En allemaal aspecten die ons te denken zullen geven. Wij bedanken u voor de afgelopen 10 jaar en zullen u ook weer helpen met alle veranderingen in de komende 10 jaar!