14 maart 2022

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning met ingang van 2023

In het coalitieakkoord stond al dat de zogenoemde jubelton, de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, met ingang van 2024 wordt afgeschaft. Tot en met 2023 kan er dus nog gebruik worden gemaakt van de jubelton. Nu is bekend geworden dat de schenkings-vrijstelling al met ingang van 1 januari 2023 wordt verlaagd tot € 27.231. Per 1 januari 2024 wordt deze helemaal afgeschaft.

Bent u tussen de 18 en 40 jaar? Dan kunt u nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. Deze vrijstelling gaat vanaf komend jaar dus fors omlaag naar € 27.231. Reden hiervoor is dat het kabinet vindt dat deze regeling de huizenprijzen alleen maar opdrijft en de kansen ongelijker maakt. Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kinderen in de leeftijd 18 tot 40 jaar eenmalig een bedrag te schenken van € 27.371 ter vrije besteding. Deze bedragen worden dus in 2023 gelijk getrokken. Ouders kunnen het bedrag schenken voor de eigen woning of voor vrije besteding. Allebei kan niet belastingvrij.

Voor de zogenoemde jubelton geldt niet dat deze alleen is bestemd voor schenkingen van ouders aan kinderen. Deze kunnen door iedereen worden gedaan. Een verkrijger kan dus bijvoorbeeld van ouders, grootouders, ooms, tantes en vrienden een onbelaste schenking ontvangen. Als er sprake is van een grote en ruimhartige familie en vriendenkring, dan kan dit zomaar een heel groot huis opleveren! Alleen, de jubelton is met ingang van 2023 dus bij lange na geen ton meer.

Wilt u gebruik maken van de verhoogde schenkvrijstelling eigen woning? Zorg dan dat u dit nog in 2022 doet! Goed om te weten is dat de uitbetaling mag worden uitgesmeerd over 3 jaar. Voorwaarde is dat het geld wordt besteed voor aankoop of verbouwing van de eigen woning of voor aflossing van een hypotheekschuld. Is er nog geen woning op het oog? Als u de schenking doet in 2022, dan moet het geld uiterlijk in 2024 zijn besteed. 

Voor de zekerheid kunt u nog een ontbindende voorwaarde aan de schenking verbinden, als er binnen die periode geen woning is gekocht, kunt u de schenking nog terugdraaien.

De schenking mag ook in drie jaren (2022, 2023 en 2024, hoeft niet in gelijke delen) worden ontvangen. Wel moet de verkrijger, of diens partner, op het moment van ontvangst jonger dan 40 jaar zijn. Je kunt ervoor kiezen om de eerste betaling laag te houden, maar toch een beroep te doen op de verhoogde schenkingsvrijstelling. In 2023 en 2024 kunnen de betalingen dan tot € 106.671 worden aangevuld. Fiscaal Nederland gaat er hierbij vanuit dat deze eerbiedigende werking blijft. Bij invoering van de wet kan de regeling nog wijzigen. De verkrijger moet het bedrag wel uiterlijk op 31 december 2024 hebben gebruikt voor de eigen woning.

Kortom genoeg mogelijkheden, maar wel zaak om tijdig actie te ondernemen!