30 maart 2022

10 fiscale tips

10 jaar Koenders Advies vraagt om 10 fiscale tips. Wij hebben de in onze ogen belangrijkste, in willekeurige volgorde, voor u op een rijtje gezet.

1. Speel met de boxen en snoep uit de box die u past

Nederland kent sinds 2001 een boxenstelsel, box 1, box 2 en box 3. Elke box heeft een eigen heffingsgrondslag en een eigen tarief. Door bepaald vermogen over te brengen van de ene naar de andere box, kunt u belastingvoordeel behalen. Heeft u bijvoorbeeld veel vermogen in box 3? Breng uw vermogen dan via een agiostorting (box 2) of geldlening (box 1) over naar uw B.V. Zo kunt u al snel een belastingbesparing realiseren.

 Nu is het natuurlijk wel zo dat box 3 sinds de uitspraak van de Hoge Raad in december 2021 ter discussie staat. Hoe dit gaat aflopen? Wij zijn erg benieuwd! En wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen op dit gebied.

2. Benut schenkvrijstellingen

Het is mogelijk belastingvrij schenkingen te doen. Aan kinderen kunt u (in 2022) onbelast € 5.677 schenken. Aan kleinkinderen en overige verkrijgers € 2.274. Doet u een schenking aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar? Dan kunt u eenmalig de vrijstelling verhogen naar € 27.231. Gebruikt het kind de schenking voor een studie? Dan is de eenmalige vrijstelling € 56.724. En wordt er een eigen woning mee gefinancierd? Dan bedraagt de vrijstelling zelfs € 106.671. Deze laatste schenkingsvrijstelling wordt ook wel de jubelton genoemd.

Let erop dat vanaf 1 januari 2023 de jubelton fors wordt verlaagd, namelijk naar € 27.231. In 2024 wordt deze zelfs helemaal afgeschaft. Wilt u er nog gebruik van maken? Onderneem dan tijdig actie! Wij kunnen u hierbij uiteraard helpen.

3. Maak gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling

Een vaak terugkomend onderwerp in onze nieuwsbrieven is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Logisch, want onder toepassing van deze regeling kan, onder voorwaarden, een bedrijf (nagenoeg) vrij van aanmerkelijk belang heffing en schenk-/erfbelasting worden overgedragen aan de bedrijfsopvolger. Dit kan leiden tot een belastingbesparing van ruim 40%. In onze nieuwsbrief van 29 april 2021 en ons animatiefilmpje gaven wij al aan dat er veel ontwikkelingen zijn op dit gebied. Het is de vraag of en in welke vorm de BOR blijft gehandhaafd.

Ook in het coalitieakkoord is deze regeling weer aan de orde geweest. In 2022 vindt de evaluatie van de BOR plaats en dan is het maar de vraag hoe en in welke vorm deze regeling nog geldt. Wilt u nog gebruik maken van deze regeling? Zorg dan dat u dit tijdig doet. Zo’n traject is niet in een paar maanden geregeld, dus het op tijd treffen van maatregelen is vereist.

4. Update uw testament 

Koenders Advies bestaat 10 jaar. En uw testament? Bestaat dat ook al 10 jaar? En is uw situatie nog hetzelfde als 10 jaar geleden? Een periodieke update van uw testament is aan te bevelen. Sowieso om de 5 à 10 jaar, maar ook als uw situatie wijzigt. Denk bijvoorbeeld aan geboorte van (klein)kinderen, een echtscheiding, een overlijden, een wijziging in uw vermogenspositie, de start of verkoop van een bedrijf, etc. Dus haal het een keer uit de la en kijk er zorgvuldig naar. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u doen.

5. Speelse huwelijkse voorwaarden

Naast uw testament zijn de huwelijkse voorwaarden ook zo’n ding. Heeft u die opgesteld en hoe lang geleden is dat alweer? Ook huwelijkse voorwaarden zijn belangrijk in het kader van vermogensplanning en belastingbesparing. Daarnaast kunnen er natuurlijk allerlei persoonlijke redenen zijn voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden en zijn zij bij uitstek geschikt om schuldeisers buiten de deur te houden voor zover zij aanspraak willen maken op gemeenschappelijk vermogen. Maar net als bij testamenten zijn ook huwelijkse voorwaarden aan de tijd onderhevig. Het is ook goed deze af en toe eens te bekijken en wellicht te updaten.

6. Auto van de zaak of niet 

De auto kent verschillende belastingaspecten, loonbelasting, inkomstenbelasting, btw, BPM en accijnzen. Kiest u voor een auto van de zaak of niet? Kiest u bij een auto van de zaak voor een eigen bijdrage of niet? Kiest u een elektrische auto of niet? Nu met de hoge benzineprijzen is een andere keuze misschien financieel aantrekkelijker. En hoe zit het met de fiets van de zaak? Allerlei aspecten om goed over na te denken. Welke keuze voor u financieel en fiscaal het meest aantrekkelijk is, is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

7. Geldleningen van en aan de B.V. 

Als DGA is het heel gebruikelijk om geld te lenen van uw B.V. dan wel geldleningen te verstrekken aan de B.V. Een vordering op de eigen B.V. komt altijd in box 1 terecht. In welke box de schuld aan de B.V. terechtkomt is afhankelijk van de bestemming. Dit kan box 1 (eigen woning schuld), box 2 (schuld voor verkrijging aanmerkelijk belang) of box 3 (overig) zijn. Schulden van en aan de B.V. liggen altijd onder een vergrootglas bij de Belastingdienst. Hoofdvraag is, in hoeverre is de geldlening onder zakelijke voorwaarden aangegaan? Regie is dus belangrijk. Wat zijn de afspraken over rente, aflossing, zekerheid, etc.? Is er sprake van onzakelijkheid? Dan kan dit leiden tot allerlei heffingen, zoals inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang heffing, maar ook schenkbelasting. Wees hier dus zorgvuldig mee.

Ook met het wetsvoorstel excessief lenen moet nog rekening worden gehouden. Nadat eerst werd gedacht dat dit on hold stond, is het in het coalitieakkoord toch weer terug te lezen. En op 24 maart 2022 heeft Staatssecretaris Van Rij het gewijzigd wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De grens voor het excessief lenen wordt wel verhoogd, namelijk van € 500.000 naar € 700.000. De invoeringsdatum is 2023. Als DGA kunt u dus met deze wetgeving te maken krijgen. Speelt dit bij u? Dan informeren wij u tijdig.

8. Privacy structuren 

Privacy structuren en het anonimiseren van vermogen zijn een hot item binnen de advieswereld. Vaak wordt dit vormgegeven via een C.V. Afgelopen jaar werd een conceptwetsvoorstel gepubliceerd waarmee de C.V.-structuren misschien einde verhaal waren. Nu is dit voorstel toch weer ingetrokken. Een C.V. is een uitermate effectieve structuur om uw vermogen te anonimiseren. Van onze klanten horen wij vaak terug dat ze een C.V.-structuur ingewikkeld vinden, maar het voordeel van het anonimiseren weegt daar wel tegenop.

Wilt u uw vermogen afschermen voor de buitenwereld en voorkomen dat uw bezittingen ‘op straat’ komen te liggen? Dan kan de C.V.-structuur ook voor u een optie zijn.

9. Hypotheekschuld in box 1 of box 3 

Niet alleen met vermogen kan worden gespeeld met de verschillende boxen, dit kan ook met de schulden. Een eigen woningschuld kan onder voorwaarden aan box 1 worden toebedeeld en onder voorwaarden aan box 3.

Door de verschillende wetswijzigingen en de dalende hypotheekrente is het niet altijd voordelig meer om de hypotheekschuld in box 1 te hebben. Aflossen van de schuld of een overgang van de schuld naar box 3 kan u fiscaal voordeel opleveren. Tegenover het eigenwoningforfait staat de mogelijkheid van hypotheekrenteaftrek. Maar doordat het maximale tarief waartegen je de hypotheekrente kunt aftrekken al een aantal jaren daalt, kan er een mismatch ontstaan tussen de belastingheffing tegen een hoger tarief en de aftrek tegen een lager tarief in box 1. Welke situatie het meest voordelig is, is afhankelijk van veel factoren. In ons filmpje eigen woning hebben wij een aantal handvatten gegeven wanneer welke variant fiscaal het meest voordelig is.

Ook de familiebank speelt een rol bij de hypotheekfinanciering. Deze wordt steeds vaker ingezet en in combinatie met de jubelton voor kinderen gebruikt.

10. Pre-exit 

Als ondernemer komt u op een gegeven moment voor de vraag te staan, hoe nu verder met het bedrijf? Heb ik een bedrijfsopvolger of hoe gaat het als ik er niet meer ben? Naast overdracht binnen de familie kan verkoop van uw bedrijf een reële optie zijn. Verkoop van een bedrijf is een grote verandering. Niet alleen fiscaal en financieel, maar ook gevoelsmatig. Voor veel ondernemers blijkt het helemaal verkopen van hun bedrijf soms toch wel een (te) grote stap. Een pre-exit is dan soms een beter alternatief. Feitelijk is dit een verkoop in twee stappen, waarbij u eerst nog een tijdje mee blijft draaien in de onderneming. Ook is dit vaak het moment om familie een tijdje mee te laten delen. Overweegt u een verkoop en bent u benieuwd naar de mogelijkheden op dit gebied? Wij informeren u graag verder.