9 juni 2021

BTW en e-commerce, wijzigingen per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe EU-regeling btw e-commerce. Wat verandert er voor u?

Bent u Nederlands ondernemer die goederen levert aan klanten in een ander EU-land die geen btw-aangifte hoeven te doen (zoals particulieren) én vervoert u de goederen zelf of vindt het vervoer voor uw rekening plaats? Dan geldt dat als u onder de omzetdrempel van het leveringsland blijft dat u Nederlandse btw moet berekenen. U doet dan een Nederlandse btw-aangifte voor die levering en betaalt Nederlandse btw. Als uw omzet meer is dan het drempelbedrag van het betreffende land, dan berekent u de btw van het EU-land waar u de goederen hebt geleverd. Elk EU-land kent zijn eigen drempel. Deze varieert van € 25.000 tot € 100.000.

Wat verandert er nu vanaf 1 juli 2021? Vanaf deze datum geldt er niet langer een drempel per land. Er komt één totale drempel voor de hele EU. Deze drempel is aanzienlijk lager, namelijk € 10.000 per kalenderjaar voor de hele EU. Het gaat dan om omzet uit levering van goederen aan afnemers die geen btw-aangifte hoeven te doen én u moet het vervoer van deze goederen zelf regelen. Daarbij geteld wordt de omzet van digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen. Is deze omzet maximaal € 10.000? Dan berekent u Nederlandse btw en doet u in Nederland aangifte btw. Als uw omzet meer is dan € 10.000, dan berekent u de btw van het EU-land waar u de goederen of diensten hebt geleverd.

U kunt ervoor kiezen gebruik te maken van de zogenoemde Unieregeling. Dan doet u binnen het nieuwe éénloketsysteem ieder kwartaal btw-aangifte voor al deze leveringen en betaalt u de btw in één keer. De Nederlandse Belastingdienst zorgt dan voor doorzending van de aangiften en betaalde btw naar de belastingkantoren van de betreffende landen. Dit maakt het aangifte doen een stuk eenvoudiger. Wij zijn graag behulpzaam hierbij.