9 juni 2021

Voorkom belastingrente op uw voorlopige aanslag

Als de Belastingdienst de belastingaanslag oplegt na 30 juni volgend op het belastingjaar, betaalt u belastingrente. Let op, dit is iets anders dan invorderingsrente (zie het kopje uitstel betaling belastingaanslagen). Als u over 2020 inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bent verschuldigd, en de aanslag wordt opgelegd ná 30 juni 2021, dan moet u dus belastingrente betalen. Dit geldt niet als u uw aangifte vóór 1 mei 2021 hebt ingediend en de Belastingdienst wijkt niet af van de ingediende aangifte.

De belastingrente was in verband met corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit tarief gold vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020. Behalve voor de inkomstenbelasting, daarvoor gold dit tarief van 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020. Vanaf 1 oktober 2020 is het tarief 4% voor alle belastingen.

Verwacht u dat u over 2020 inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moet bijbetalen en wilt u deze belastingrente voorkomen? Dan adviseren wij u tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Dit kunt u doen bij de Belastingdienst. Uiteraard kunnen wij dit voor u regelen.