9 juni 2021

Uitstel betaling belastingaanslagen

In verband met corona verleent de Belastingdienst uitstel van betaling voor belastingaanslagen. Het is nog steeds zo dat het uitstel van betaling geldt tot 1 juli 2021. Als u uitstel heeft lopen, hoeft u dus tot 1 juli 2021 niets te doen. Hebt u nog geen uitstel aangevraagd, dan kunt u dit tot 1 juli 2021 doen.

Wat wel is gewijzigd is de betalingsregeling voor het terugbetalen van de belastingschulden. Het is nog steeds zo dat u vóór 1 oktober 2021 een brief ontvangt met een voorstel. Maar het terugbetalen van de belastingschuld start pas per 1 oktober 2022. En ondernemers krijgen langer de tijd om de belastingschulden af te lossen, namelijk 5 jaar (dit was 3 jaar). Ontvangt u van de Belastingdienst een brief over het terugbetalen van uw belastingschulden? Stuur deze dan aan ons door, zodat wij met u mee kunnen kijken en denken.

Let erop dat het belastinguitstel alleen geldt voor aanslagen tot 1 juli 2021! De aangiften loonheffingen en/of omzetbelasting over juni 2021 en ook de aangiften omzetbelasting over het tweede kwartaal 2021 moeten in juli 2021 gewoon weer betaald worden. Alle aanslagen die vanaf 1 juli 2021 worden opgelegd, moeten op tijd worden betaald. Niet van belang is op welk tijdvak deze aanslagen betrekking hebben. Als u bijvoorbeeld in juli 2021 een aanslag vennootschapsbelasting 2020 ontvangt, dan moet u die gewoon op tijd betalen. We merken hierbij op dat er in de Tweede Kamer momenteel discussie is over de termijn van 1 juli 2021. De Tweede Kamer wil het uitstel verlengen tot 1 oktober 2021.

Uiteraard is het altijd mogelijk op individuele basis een regeling te treffen met de Belastingdienst. Let er op dat u dan wel weer een melding betalingsonmacht moet doen. Dit hoefde bij het uitstel op basis van de coronamaatregelen niet. Hebt u hulp nodig bij een aanvraag voor een betalingsregeling? Wij helpen u graag.

Als u uitstel van betaling heeft, dan moet u wel invorderingsrente betalen aan de Belastingdienst. In verband met corona is deze invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze wordt de komende tijd weer verhoogd:

  • Vanaf 1 januari 2022 is de invorderingsrente 1%.
  • Vanaf 1 juli 2022 is de invorderingsrente 2%.
  • Vanaf 1 januari 2023 is de invorderingsrente 3%.
  • Vanaf 1 januari 2024 is de invorderingsrente weer 4%.

Als u de belastingschulden eerder aflost, kunt u deze invorderingsrente voorkomen. Er gingen geruchten dat belastingschulden over de coronaperiode misschien zouden worden kwijtgescholden. Het kabinet heeft besloten dit niet te doen. Wel zijn de overige steunmaatregelen (NOW, TVL en TOZO) verlengd tot 1 oktober 2021.