17 september 2020

Heffingskortingen

De algemene heffingskorting wordt voor mensen met een inkomen tot € 68.507 verhoogd. Daarnaast wordt de arbeidskorting verhoogd. Deze verhoging stond eigenlijk pas gepland voor 2022, maar is vervroegd naar 2021. Werkende mensen betalen op deze manier minder belasting. Tot slot wordt de ouderenkorting verhoogd. Hiervan profiteren ouderen met een jaarinkomen tot € 49.000. Deze ouderenkorting bedraagt maximaal € 1.703.