29 april 2021

Vaste (reis)kostenvergoeding werknemers

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u dat de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog steeds onbelast konden worden vergoed tot in elk geval 1 april 2021. Dit is nu weer verlengd en wel tot 1 juli 2021. Over de mogelijkheden van het toekennen van een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding is, buiten de bestaande mogelijkheden die de WKR biedt, nog geen duidelijkheid gekomen. Dit wordt nog onderzocht door het Ministerie van Financiën.