21 september 2022

Verlaging tarief schijf 1 inkomstenbelasting box 1 en verlaging tarief aftrekposten

Het belastingtarief daalt in 2023 verder van 37,07% naar 36,93%. Het tarief van de tweede schijf blijft 49,5%. Dit tarief geldt bij een inkomen uit werk en woning hoger dan € 73.031.

Aftrekposten (denk aan hypotheekrenteaftrek) zijn in 2023 nog maar aftrekbaar tegen 36,93%. Dit was in 2022 nog 40%. Na 2023 wordt de hypotheekrenteaftrek niet verder afgebouwd.

Er is dus al jaren een mismatch tussen het tarief waartegen het eigen woning forfait is belast en het tarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken. Een hypotheekschuld wordt hierdoor fiscaal minder aantrekkelijk in box 1. Of het voor u nog voordelig is om een eigen woning schuld in box 1 te hebben is afhankelijk van verschillende factoren. In dit kader is natuurlijk ook het wetsvoorstel excessief lenen van groot belang. Het is misschien niet meer aantrekkelijk een schuld te hebben in box 1. Aan de andere kant moet ook worden voorkomen dat u door schulden in box 3 tegen de excessief lenen heffing aanloopt.

Wilt u weten wat in uw situatie tot de optimale fiscale positie leidt? Neem dan contact met ons op.