20 september 2023

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten 

Nu is het nog zo dat als een werkgever een OV-kaart van de werknemer vergoedt, moet worden gekeken of de vergoeding niet hoger is dan de daadwerkelijke kosten van zakelijk gebruik. Is de vergoeding namelijk hoger, dan wordt het verschil fiscaal belast.

Het voorstel is om met ingang van 1 januari 2024 het privégebruik van een OV-kaart die wordt vergoed, verstrekt of ter beschikking wordt gesteld, gericht vrij te stellen. Er is dan geen belasting meer verschuldigd, op voorwaarde dat de werknemer de OV-kaart ook (niet relevant hoeveel) voor zakelijke reizen gebruikt.