20 september 2023

Afschrijvingsbeperking gebouwen in de inkomstenbelasting 

Afschrijving op gebouwen is in de winstsfeer alleen mogelijk als de boekwaarde van het pand hoger is dan de bodemwaarde van het gebouw. Gebouwen die ter beschikking worden gesteld aan derden hebben een bodemwaarde gelijk aan de WOZ-waarde. Gebouwen in eigen gebruik hebben een bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde. Voor belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting is de bodemwaarde voor gebouwen in eigen gebruik (nu al) gelijk aan de WOZ-waarde.

Vanaf 1 januari 2024 wordt dit laatste voor alle belastingplichtigen gelijk getrokken. Het maakt dan niet langer uit of het een pand in eigen gebruik is of dat dit pand wordt verhuurd aan derden. Ook is niet langer relevant of het een IB-onderneming betreft of een VPB-plichtig lichaam. Voor iedereen geldt dat afschrijving is toegestaan tot maximaal de WOZ-waarde.