20 september 2023

Beperking 30% regeling tot Balkenendenorm 

Nog uit het Belastingplan 2023, maar een regeling die wel per 1 januari 2024 wordt ingevoerd is de aftoppingsmaatregel bij de 30%-regeling. Buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken, kunnen voor de extra kosten die zij daarvoor maken op basis van de 30%-regeling onder bepaalde voorwaarden maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen. Deze regeling kunnen werkgevers maximaal 60 maanden toepassen.

Per 1 januari 2024 geldt dat deze 30%-regeling nog maar mag worden toegepast tot maximaal het salaris van de Balkenendenorm. De Balkenendenorm bedraagt nu nog € 223.000 en vanaf 2024 € 233.000. Voor werknemers die de 30%-regeling al toepasten in december 2022 geldt een overgangsregeling. Voor hen gaat de regeling pas in vanaf 1 januari 2026.

De 30%-regeling kan onder voorwaarden zowel voor ingekomen als voor uitgezonden werknemers gelden. Deze aftoppingsmaatregel geldt alleen voor ingekomen werknemers.