30 oktober 2023

Als een dief in de nacht…

In de nacht van 26 op 27 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2024. Maar niet nadat er diverse amendementen zijn aangenomen. En wat zo midden in nacht wordt besloten moet wel iets zijn wat het daglicht niet kan verdragen…..

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 21 september 2023 waren al 27 moties aangenomen. Het was duidelijk dat de DGA de plannen van het kabinet moet financieren. Maar wat schetst onze verbazing? Nu wordt ook al de wetgeving over het excessief lenen aangescherpt. Wat zijn voor u de belangrijkste moties?

Verhoging tarief box 2 naar 33%

Zoals in de motie al voorgesteld, worden er inderdaad vanaf 2024 twee schijven ingevoerd in het box 2 (aanmerkelijk belang) tarief. Nu is het tarief nog 26,9%. Vanaf 2024 wordt het tarief tot een inkomen uit aanmerkelijk belang van € 67.000 (en € 134.000 voor fiscale partners) 24,5%. Daarboven wordt het tarief maar liefst 33%.

Deze verhoging kan aanleiding zijn nog dit jaar dividend uit te keren tegen het tarief van 26,9% (6,1% lager dan in 2024). Ook afrekenen in 2023 over het excessief lenen kan voor u misschien voordeliger zijn. 

De gedachte om de aanmerkelijk belang heffing maar te blijven uitstellen, zal niet in alle gevallen meer tot het meest voordelige resultaat leiden. Immers als dit leidt tot 33% afrekening, kunt u zich afvragen waar u het best mee uit bent.

De gezamenlijke belastingdruk in de BV kan fors oplopen. Namelijk bij een winst in de BV van meer dan € 200.000 en een dividenduitkering van meer dan € 67.000, is het cumulatieve belastingtarief 50,286%.

Afhankelijk van het te verwachten rendement is een rekensommetje nodig of u nog beter dit jaar dividend kunt uitkeren of dat u het best kunt afwachten. 

Verhoging tarief box 3 naar 36%

Ook de aangekondigde wijziging van het tarief in box 3 gaat door. Nu is het tarief over inkomen uit sparen en beleggen nog 32%. Dit wordt vanaf 2024 verhoogd met 4% naar 36%. Box 3 ligt al jaren onder vuur. Daar komt deze tariefsverhoging bovenop. Is dit dan wel verdedigbaar? De afweging tussen beleggen in box 2 of beleggen in box 3 wordt nog relevanter met de aangekondigde tariefsverhogingen. Zoals eerder al aangegeven, draait alles om verwacht rendement en timing!

Verlaging maximum bedrag excessief lenen 

In onze vorige nieuwsbrief vroegen wij ons al af wat de DGA nog meer boven het hoofd hangt. Nou dat is nu wel duidelijk, de excessief lenen regeling wordt nog verder aangescherpt. Vanaf 2023 mag een DGA, buiten de eigen woning schuld, nog maximaal € 700.000 lenen van de eigen BV. Het meerdere wordt belast als fictief inkomen uit aanmerkelijk belang tegen 26,9%.

Deze maximale leengrens wordt verlaagd naar € 500.000. Het staat niet duidelijk in het amendement, maar wij gaan ervan uit dat dit met ingang van 1 januari 2024 met als eerste peilmoment 31 december 2024 gaat gelden. Heeft u al maatregelen genomen om de excessief lenen schuld terug te dringen? Dan kan het dus zo maar zijn, dat dit nog niet voldoende is.

Door al deze wijzigingen en een gebrek aan beleid is het voor u als DGA bijna onmogelijk om een lange termijn planning te maken. Net als je denkt dat alles is geregeld, staat de volgende wetswijziging weer voor de deur en kunnen alle plannen weer op de schop.

Als een dief in de nacht heeft de Tweede Kamer weer de DGA beperkt in zijn fiscale planning.

Heeft u vragen over de wijzigingen in het Belastingplan 2024 of andere vragen? Neem dan contact met ons op.