26 september 2023

Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel!

Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Dit gevoel kregen wij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Terwijl er 150 muizen aan het ronddansen waren, stond Rutte erbij en keek ernaar als een tandeloze kater. En wie draait er dit keer op voor alle plannen van de Tweede Kamer?

De inkt van onze nieuwsbrief over Prinsjesdag 2023 is namelijk nog niet opgedroogd, of de aangekondigde plannen zijn alweer achterhaald. De Tweede Kamer heeft bij de Algemene Politieke Beschouwingen op 21 september 2023 maar liefst 27 moties aangenomen. In een behoorlijk aantal moties wordt de regering gevraagd bepaalde fiscale maatregelen te nemen. En zoals de laatste tijd zo vaak, blijkt de DGA hier weer de dupe van te zijn.

DGA als melkkoe

De politiek is duidelijk op zoek naar een melkkoe die kan opdraaien om aangekondigde maatregelen te financieren, zoals onder meer de extra verhoging van het minimumloon. Jaren terug was dit de auto, maar de DGA blijkt voor de politiek nu het geliefde slachtoffer te zijn. Wat staat er in de moties?

Verhoging tarief box 2 naar 33%

In het eerdere Belastingplan stond dat er vanaf 2024 twee schijven worden ingevoerd in het box 2 (aanmerkelijk belang) tarief. Het tarief in box 2 is jaren ongewijzigd 25% geweest. Nu bedraagt dit tarief 26,9%. Vanaf 2024 zou het tarief tot een inkomen uit aanmerkelijk belang van € 67.000 24,5% bedragen. Daarboven zou het tarief maar liefst 31% worden. Fiscale partners kunnen twee keer gebruik maken van het verlaagde tarief. Voor hen geldt het hogere tarief dus bij een inkomen van € 134.000.

De Tweede Kamer heeft een motie ingediend waarin het verhoogde tarief in box 2 niet 31% maar 33% bedraagt. Deze motie is aangenomen. Een verhoging ten opzichte van 2023 van maar liefst 6,1%!

Dit heeft grote gevolgen voor uw dividendbeleid. Dit jaar dividend uitkeren kan een groot fiscaal voordeel opleveren als het bedrag van de uitkering hoger is dan € 67.000. Afrekenen over het excessief lenen in 2023 kan in bepaalde gevallen ook voordeliger zijn dan later alsnog dividend uitkeren. De gedachte de aanmerkelijk belang heffing maar te blijven uitstellen, zal niet in alle gevallen meer tot het meest voordelige resultaat leiden. Immers als dit leidt tot 33% afrekening, kunt u zich afvragen waarmee u het best uit bent.

Ook het ondernemen via een BV wordt steeds minder aantrekkelijk. Als de winst in de BV meer bedraagt dan € 200.000 en de dividenduitkering meer bedraagt dan € 67.000, dan kan de cumulatieve belastingheffing oplopen tot totaal 50,286%. Dit is aanzienlijk hoger dan de tarieven voor de IB-ondernemer in box 1. Uit fiscaal oogpunt is het dan wellicht wel voordeliger om weer in de IB-sfeer te gaan ondernemen?!

Verhoging tarief box 3 naar 36%

In het Belastingplan 2024 stond dat met ingang van 1 januari 2024 het tarief in box 3 wordt verhoogd van 32% naar 34%. In 2025 zou het tarief 34% blijven. In de motie is opgenomen dat met ingang van 1 januari 2024 het tarief in box 3 wordt verhoogd met maar liefst 4% naar 36%. Box 3 ligt al jaren onder vuur. Hoe gaan ze dan ook nog deze tariefsverhoging verdedigen? Kijkend naar de tariefsverhoging in box 2, zou het zo maar kunnen zijn dat beleggen in box 3 weer voordeliger wordt, maar met deze aangekondigde wijziging is dat ook maar weer de vraag! Alles draait om verwacht rendement en timing!

Nu de wijzigingen zich zo rap opvolgen, vragen wij ons af wat ons en vooral de DGA nog meer boven het hoofd hangt……