20 september 2023

Invordering conserverende aanslag excessief lenen 

Bij emigratie van een DGA die te maken heeft met excessief lenen bij de B.V., kan een conserverende aanslag worden opgelegd. Deze aanslag wordt niet direct geïnd, maar bij een niet toegelaten handeling kan deze alsnog worden ingevorderd. Hierover was onduidelijkheid in de regelgeving. Daarom stelt het kabinet nu reparatiewetgeving voor.

Dit houdt in dat het uitstel van betaling van de belastingschuld (de conserverende aanslag) alleen vervalt als de schuldtoename niet al eerder heeft geleid tot het intrekken van het uitstel van betaling. Daarnaast staat in de reparatiewetgeving dat er ook geen invordering van de conserverende aanslag plaatsvindt als er te veel (excessief) wordt geleend van vennootschappen waarin de DGA pas na emigratie een aanmerkelijk belang heeft gekregen én waarbij de voordelen uit die B.V.’s niet in Nederland tot de heffingsgrondslag van box 2 horen.

Invordering vindt alleen plaats voor zover excessief wordt geleend van vennootschappen waarvan aan de betreffende DGA uitstel van betaling is verleend voor de conserverende aanslag en voor zover een schuldtoename niet al eerder heeft geleid tot intrekking van het uitstel van betaling.