20 september 2023

Reparatiewetgeving lucratief belang regeling 

Als een werknemer naast salaris of een andere beloning ook aandelen of een lening krijgt van de werkgever, kan sprake zijn van een lucratief belang. Het gaat feitelijk om een buitengewone beloning. Voorbeelden zijn een extra rendement op aandelen in de rechtspersoon van de werkgever, een kwijtschelding van schulden of vorderingen of andere vermogensrechten. Dit extra voordeel hangt altijd samen met de werkzaamheden die worden verricht.

Er is sprake van een lucratief belang in de vorm van aandelen als sprake is van aandelen die bijzonder/achtergesteld zijn, minder dan 10% van het geplaatst kapitaal uitmaken en het soort aandelen zijn met een bijzondere/andere preferentie van ten minste 15% per jaar.

Op 14 april 2023 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de lucratief belangregeling hetgeen aanleiding is geweest om reparatiewetgeving aan te kondigen met terugwerkende kracht tot 26 juni 2023. Het is een technisch verhaal, maar het komt erop neer dat vanaf 26 juni 2023 voor de beoordeling of sprake is van een lucratief belang een lening die niet kwalificeert als informeel kapitaal ook meetelt. Speelt bij u de lucratief belang regeling of twijfelt u daarover? Neem dan contact met ons op. Dan beoordelen wij uw persoonlijke situatie.