20 september 2023

Overdrachtsbelasting starters 

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een woning die als hoofdverblijf gaat dienen blijft gehandhaafd op 2%. Voor starters tussen de 18 en 35 jaar geldt dat zij één keer gebruik mogen maken van de startersvrijstelling als zij een woning kopen die minder waard is dan nu nog € 440.000. Deze vrijstelling blijft gehandhaafd, de waarde wordt verhoogd naar € 510.000.