20 september 2023

Overdrachtsbelasting 4% bij aandelenoverdracht 

Bij overdracht van aandelen in een zogenoemde onroerend goed B.V. kan het mede in verband met de samenloopregeling voor de overdrachtsbelasting en btw zo zijn dat er én geen overdrachtsbelasting én geen btw is verschuldigd. Dit wil het kabinet voorkomen. Op het moment dat de achterliggende nieuwe onroerende zaken voor minder dan 90% voor btw belaste prestaties worden gebruikt, of als dit zich binnen twee jaar na het moment van verkrijging voordoet, is in elk geval 4% overdrachtsbelasting verschuldigd.