20 september 2023

Schenkingen door een vennootschap

Als u een gift doet aan een goed doel (ANBI), kunt u deze gift onder voorwaarden aftrekken van uw belastbaar inkomen uit werk en woning. Het is ook mogelijk dat u deze gift niet vanuit privé doet, maar vanuit uw B.V. Dit leidt er nu nog toe dat sprake kan zijn van een uitdeling naar privé, belast met 26,9% aanmerkelijk belang heffing.

Vanaf 1 januari 2024 wordt het doen van giften vanuit een vennootschap vereenvoudigd. U hoeft over deze gift geen aanmerkelijk belang heffing meer te betalen. Hiermee wordt het doen van giften vanuit een vennootschap aantrekkelijker gemaakt. Daarbij vervalt wel de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor alle lichamen.