20 september 2023

Verlaging MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost die de belastbare winst uit onderneming verlaagt. Deze MKB-winstvrijstelling bedroeg 14% van het resultaat, maar wordt als de plannen doorgaan met ingang van 1 januari 2024 verlaagd naar 12,7%.