30 mei 2023

Strengere eisen turboliquidatie

De oprichting van een B.V. moet via de notaris. Voor de ontbinding van een B.V. is geen notaris nodig. In bepaalde situaties kan een B.V. zelfs zonder vereffening worden ontbonden, dit heet de turboliquidatie. Door middel van een besluit van de aandeelhouders en door het invullen van een formulier bij de Kamer van Koophandel kan de B.V. van de ene op de andere dag worden ontbonden en uitgeschreven.

Het kan dus zo zijn dat schuldeisers dan het nakijken hebben. Om dit te voorkomen is recent een wet aangenomen die strengere eisen stelt. Eén van de verplichtingen is dat het bestuur voortaan financiële verantwoording moet afleggen en stukken moet deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het is nog niet bekend wanneer deze wet in werking treedt, waarschijnlijk vanaf 1 juli 2023. Dan brengt het liquideren van een B.V. dus weer wat meer formaliteiten met zich mee.