30 mei 2023

Box 3

Hiervoor is al het nodige gezegd over de box 3 heffing. Hierop terugkomend willen wij u ook de uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch van 22 maart 2023 niet onthouden. Het ging hier om een belastingplichtige in bezit van een tweede woning die niet wordt verhuurd. Er was dus geen sprake van directe vermogensopbrengsten.

Het Hof schrapt in deze situatie de box 3 heffing. Naar de mening van het Hof sluit dit niet aan bij het Kerstarrest van de Hoge Raad. Immers, de heffing zou moeten aansluiten bij het daadwerkelijk rendement. Nu er geen inkomsten zijn, vindt het Hof dat er ook geen box 3 heffing moet zijn.

Dit biedt aanknopingspunten om alle vermogensbestanddelen die geen daadwerkelijk rendement opleveren buiten de box 3 heffing te houden. Denk aan een klomp goud in een kluis, een woning die niet wordt verhuurd, een vordering waar geen rente op wordt berekend etc. etc.

Hoe gaan wij hiermee om voor u? Wij maken bezwaar tegen alle aanslagen inkomstenbelasting waarin box 3 heffing voorkomt, tenzij u heeft aangegeven dit niet te willen. Vanuit de Belastingdienst is deze week het bericht gekomen dat zij al deze bezwaarschriften aanhouden, tenzij onze klanten aangeven toch een uitspraak te willen, waarna zij zelf kunnen procederen. Voor onze overige klanten, wordt aangesloten bij de lopende procedures.

Er zitten dus weer wat veranderingen aan te komen! Uiteraard houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten. Zodra duidelijk is wat eruit gaat komen en wat het voor u voor gevolgen heeft, komen wij in actie. Heeft u nu al vragen? Neem vooral contact met ons op!