27 maart 2023

Tweede Kamer geeft voorkeur aan het zwaarder belasten van vermogenden en bedrijven in plaats van bezuinigen

Op 7 maart 2023 vond in de Tweede Kamer het debat Vermogensverdeling plaats. Dit debat werd gehouden in aanloop naar de Voorjaarsnota die binnenkort wordt gepubliceerd en waarin de voorgenomen wijzigingen op fiscaal gebied bekend worden gemaakt. Wij zijn vooral benieuwd naar de eventuele wijzigingen op het gebied van de bedrijfsopvolgingsregeling en de box 3 heffing. 

In het debat Vermogensverdeling zijn een aantal moties ingediend die nu onderzocht gaan worden. Het gaat onder meer over:

  • Een motie om bij dekkingsopties eerst te kijken naar mogelijkheden om een eerlijke bijdrage te vragen van vermogenden en winstgevende bedrijven en bezuinigen te voorkomen.
  • Een motie over het opstellen van een nationaal spaarplan.
  • Een motie om breder te onderzoeken of er betere alternatieven voor het boxenstelsel mogelijk zijn.
  • Een motie om te onderzoeken of het juridisch en technisch mogelijk is een extra schijf te introduceren in de winstbelasting.
  • Een motie om een fijnmaziger rendement te onderzoeken op overige beleggingen. De Tweede Kamer constateert dat in box 3 een fictief rendement van 6,17% gaat worden gehanteerd op overige bezittingen. Dit is voor de meeste beleggers niet haalbaar. Nader onderzoek is dus nodig.

Deze moties zijn aangenomen, de regering gaat er mee aan de slag. Op 9 mei 2023 vindt het debat in de Tweede Kamer plaats over de hervorming van box 3. Inmiddels is het wel duidelijk dat er in box 3 een meerkoppige draak huist. Deze draak praat met meerdere monden. Zo is er de Tweede Kamer die vindt dat vermogen zwaarder moet worden belast. Er is de uitspraak van de Hoge Raad die vindt dat het daadwerkelijk rendement moet worden belast en waar de laatste procedure nog lang niet is gevoerd. Op 22 maart 2023 oordeelde Gerechtshof ’s-Hertogenbosch nog dat de forfaitaire heffing in box 3 geen recht doet als sprake is van een tweede woning die niet wordt verhuurd. Immers er is dan geen rendement. En dan is er nog Staatssecretaris Van Rij die in een interview in het NRC van 22 maart 2023 heeft gezegd dat het heel ingewikkeld wordt om 1 januari 2026 te halen voor de invoering van een nieuwe spaartaks (box 3 heffing). En niet alleen in de verschillende instanties wordt verschillend gedacht over box 3, ook binnen deze instanties zit niet iedereen op één lijn. De kloof binnen Den Haag zelf wordt namelijk ook steeds groter.

Of, hoe en wanneer box 3 wordt gewijzigd, blijft dus nog steeds koffiedik kijken. Hopelijk leidt dit alles niet tot een draak van een wet. Het zou fijn zijn wanneer er een keer duidelijkheid komt wat we op fiscaal gebied kunnen verwachten. Hopelijk laat de Voorjaarsnota niet lang op zich wachten. Waarbij het natuurlijk de vraag is wat hiervan uiteindelijk overblijft, met name nu het zo rommelt in de politiek.

Als er meer bekend is, brengen wij u op de hoogte.