20 september 2023

Tarief VPB ongewijzigd

Het lage tarief voor de vennootschapsbelasting is in 2021 omlaag gegaan van 16,5% naar 15%. In 2021 gold dit verlaagde tarief voor winsten tot € 245.000 (voorheen € 200.000). In 2022 is de grens voor het lage tarief verder verhoogd naar € 395.000. Over winsten daarboven bedroeg het tarief 25,8%.

Vanaf 2023 is de grens voor het verlaagde tarief weer verlaagd naar € 200.000. Daarnaast is het verlaagde tarief van 15% verhoogd naar 19%. In 2024 blijft dit ongewijzigd.