20 september 2023

Open fonds voor gemene rekening, open C.V. en vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de mogelijke wijzigingen van het open fonds voor gemene rekening en de open C.V. Deze entiteiten werden veel gebruikt voor het anonimiseren van vermogen en het opzetten van een familiefonds. Afgelopen jaar waren zij ook erg in trek als een variant voor het voorkomen van excessief lenen en het voorkomen van belastingheffing in box 3. Hierbij kon onroerend goed worden overgedragen naar box 2 waarbij overdrachtsbelasting nagenoeg werd voorkomen.

Vanaf 1 januari 2025 is het (in familieverhoudingen) niet langer mogelijk gebruik te maken van een open fonds voor gemene rekening en een open C.V. Heeft u de afgelopen tijd een open fonds of een open C.V. opgezet? Dan moet hier in 2024 een vervolg aan worden gegeven. Op basis van overgangsrecht is het dan mogelijk het fonds of de C.V. zonder fiscale gevolgen om te zetten naar een B.V. Mits goed gestructureerd, kunt u op deze manier uw onroerend goed vrij van overdrachtsbelasting overdragen aan uw B.V.-structuur.

Daarnaast wordt voorgesteld vanaf 1 januari 2025 het VBI-regime (vrijgestelde beleggingsinstelling) alleen nog open te stellen voor beleggingsinstellingen of instellingen voor collectieve beleggingen in effecten als bedoeld in de Wet financieel toezicht. Dit betekent dat de familie VBI’s waarin families gezamenlijk vrijgesteld van vennootschapsbelasting beleggen, lijken te gaan vervallen.