20 september 2023

Box 3 – defiscalisering onderlinge vorderingen en schulden bij partners en minderjarige kinderen 

Een voorstel in dezelfde categorie als de vorige, de defiscalisering van onderlinge vorderingen en schulden bij partners en minderjarige kinderen. Fiscale partners doen samen aangifte inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen. Ook het inkomen en vermogen van minderjarige kinderen wordt bij de ouders verantwoord. Als nu de bezitting tegen 6,17% forfaitair rendement wordt belast terwijl de daar tegenover staande schuld aftrekbaar is tegen een forfaitair rendement van 2,57%, ontstaat daar een mismatch.

Om die reden stelt het kabinet voor om deze onderlinge vorderingen en schulden te defiscaliseren. Dit houdt in dat zij in de aangifte buiten beschouwing worden gelaten.