20 september 2023

Box 3 – aandeel in een VvE en geld op een derdenrekening 

Nu er onder het huidig stelsel een onderscheid is gemaakt in de verschillende vermogenscategorieën qua forfaitair rendement, is het belangrijk tot welke categorie welk vermogensbestanddeel hoort. Voor banktegoeden geldt een forfaitair rendement van 0,36%, voor beleggingen en overige bezittingen 6,17% en het aftrekbaar forfaitair rendement van schulden is 2,57%.

Het Belastingplan 2024 stelt voor om met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 het belang in een VvE en het geld op een derdengeldrekening van een notaris onder de categorie banktegoeden te brengen. Dit scheelt aanzienlijk in belastingheffing.