20 september 2023

Box 3 – verhoging tarief

Het belastingtarief in box 3 bedraagt nu nog 32%. In het Belastingplan 2023 was opgenomen dat dit tarief in 2024 en 2025 telkens zou worden verhoogd met 1% naar 34% in 2025. Maar in het Belastingplan 2024 is nu opgenomen dat het tarief al met ingang van 1 januari 2024 wordt verhoogd naar 34%. In 2025 blijft het tarief vervolgens 34%.

Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt niet geïndexeerd. Dit blijft € 57.000 en het dubbele voor fiscale partners. Deze maatregelen dienen enkel een budgettair doel, namelijk om de koopkracht voor lagere inkomens te kunnen financieren.