20 september 2023

Box 3 – internetconsultatie 

Eerder informeerden wij u al over de internetconsultatie die is gestart over een nieuw box 3-stelsel op basis van het werkelijk rendement. De bedoeling is dat de regeling in 2027 gaat veranderen, waarbij voor de belastingheffing niet langer wordt uitgegaan van een forfaitair rendement, maar van een werkelijk rendement.

Voor een toelichting hierop, zie Update box 3 – Koenders Advies