25 november 2020

Verhoging AB tarief

Als u meer dan 5% van de aandelen in een B.V. hebt en u ontvangt een dividenduitkering van deze B.V., dan moet u over deze dividenduitkering aanmerkelijk belang heffing betalen. Hetzelfde geldt als u de aandelen in de B.V. verkoopt. Het tarief voor het aanmerkelijk belang was jaren 25%. In 2014 gold een uitzondering met een tarief van 22% tot een inkomen van € 250.000.

In 2020 is het tarief voor het aanmerkelijk belang verhoogd naar 26,25%. In 2021 vindt een verdere verhoging plaats naar 26,9%. U denkt misschien, dat zijn maar marginale verhogingen, maar bij een jaarlijkse dividenduitkering van enkele tonnen of bij een verkoop van de onderneming, kan dit toch aardig in de papieren lopen. Daarbij moet u in de gaten houden dat de uitkeringen en de vervreemdingsresultaten betrekking hebben op resultaten uit het verleden. Toen was het tarief nog lager. Er wordt door de wetgever geen splitsing aangebracht in opgebouwde resultaten uit oude jaren en uit de jaren waarover het tarief gaat gelden. Onterecht lijkt ons.

Overweegt u nog een dividenduitkering te doen, dan is de planning van belang. Een dividenduitkering kan ook uit het oogpunt van de invoering van het wetsvoorstel excessief lenen een overweging voor u zijn. Wij beoordelen graag met u of een dividenduitkering in uw situatie fiscaal voordelig is.