9 juni 2021

Wetsvoorstel open C.V. en Familiefondsen (Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen)

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het conceptwetsvoorstel dat mogelijk een einde maakt aan het anonimiseren van vermogen via een C.V. en het opzetten van een familiefonds in de vorm van een zogenoemd open fonds voor gemene rekening.

Het was de bedoeling dat met Prinsjesdag het definitief wetsvoorstel hiervoor bekend zou worden gemaakt en dat de wet op 1 januari 2022 zou worden ingevoerd. Maar op de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel zijn zoveel reacties gekomen dat de Staatssecretaris van FinanciĆ«n de tijd te kort vindt om dit goed te kunnen regelen. De bedoeling was om mismatches in de internationale praktijk te voorkomen, maar de impact op de nationale praktijk is dusdanig groot dat ook hier eerst goed naar moet worden gekeken. De verwachting is nu dat er in de winter een afzonderlijk wetsvoorstel wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Als er ontwikkelingen zijn op dit gebied, informeren wij u uiteraard zo snel mogelijk.